İnşaat sektöründe tek bir odayı sıvayan ustadan bin konutluk inşaat yapan müteahhite kadar sayısız memnun müşterilerimiz arasına katılın. Yolları, kanal duvarlarını, havaalanlarını, inşaat alanı zeminlerini Öztüre ürünleriyle çok ucuza, çok dayanıklı olarak stabilize edin. Herhangi bir Öztüre ürününü kullanarak zaman ve işçilikte büyük tasarruf sağlayıp, istediğiniz yüksek inşaat kalitesine ulaşabilirsiniz.

Sanayide demir - çelikten Ytong veya Gazbeton olarak adlandırılan beyaz tuğlaya, hayvan yeminden gıda, şeker, kağıt ve cam endüstrilerine, petrokimyasal üretimlerden kimya endüstrisine her tür proseste Öztüre ürünleri kullanan sanayiciler arasında yer alın. Hammadde veya katkı olarak kireç kullanan bütün müşterilerimize sunduğumuz yüksek kalite ve üstün ürün özelliklerini görün. İsterseniz tesislerimizde kendi istediğiniz özellik ve miktarlarda sanayi kireci ürettirebilirsiniz.

Çevre endüstrilerinde proses suyunu çevreye hiç zarar vermeden kireçle yumuşatın. Sanayi tesislerinde, termik santrallerde, evlerde; her türlü kömür ve fuel oil yaktığınızda bacadan çıkan kükürtdioksit derdinden kireçle kurtulun. Evsel ve endüstriyel atık su sorununu kireçle çözün. Tarım alanlarını Öztüre Calne ekolojik gübre ile ekolojik tarıma hazırlayın. Öztüre'nin çevresel sistem ve ürünleriyle sayısız çevre kirliliği sorunundan kalıcı, ucuz ve temiz olarak kurtulabilirsiniz.
 
 
  K-FORMS