ÜRÜN ADI ÜRÜN BOYUTU KULLANIM ALANLARI ÜRÜN GÖRSELLERİ
Kırma Kum 0 – 3 MM Bu malzemeler; hazır beton üretiminde, yol dolgusu ve kaplamasında, inşaat sıvasında yoğun olarak
kullanılmaktadır. Özellikle İnşaat sektöründe sıva harcı yapımında kullanılır.
Kırma Kum 0 – 5 mm Bu malzemeler; hazır beton üretiminde parke taşı döşemede ve inşaat kaba sıvada yoğun olarak
kullanılmaktadır.
Agrega 1 Numara 5 – 15 MM Özellikle İnşaat işlerinde ve Hazır Beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak üretilmektedir. Hazır
Beton sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde
reaksiyona girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini
arttırır.
Agrega 2 Numara 15 – 22 MM Karayolu, inşaat sektörü, beton, altyapı uygulamalarında oldukça kullanımı fazladır. Hazır Beton
sektöründe öncelikli olarak tercih edilmektedir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde reaksiyona
girdiği çimento matrisinin yapışma özelliğini kuvvetlendirerek, mekanik çekme mukavemetini arttırır.
BY-PASS Malzeme 0 – 25 MM Zemin ve alt temel dolgusuna uygun olarak üretilen BY-PASS malzememiz, tüm kullanıcılar için dolgu
malzemesi olarak ekonomik çözümler sunmaktadır.
Dolgu Malzemesi 0 – 60 MM Tüvenan kalkerin konkasörle kırılması ve 0-60 mm boyutlarında sınıflandırılması sonucu elde
edilebilmektedir. Asıl kullanım alanı ise, yollar için alt temel malzemesidir. Fakat talepler
doğrultusunda dolgu malzemesi olarak da kullanılabilmektedir.
Kireç Taşı 60 – 100 MM Bu malzemeler en az %95 CaCO3 bütünlüğüne sahip kireç taşının 60-100mm boyutlarında hazırlanıp Sönmemiş
kireç üretimi yapan Kireç üretim tesislerine sevkiyatı yapılmaktadır.
Betonluk Malzeme 0 – 22 MM Özellikle hazır Beton sektörlerinin kullanımına uygun olarak belli standartlarda üretilmektedir. Bu
malzeme istenilen boyutlarda kırılıp elenerek granülometrik bileşim, tane şekli, tane dayanımı , aşınma
direnci, dona dayanıklılığı ve zararlı maddeler bakımından TS 706 standartının gereklerini yerine
getirmelidir. Ayrıca, suyun etkisi altında yumuşamamalı, dağılmamalı, betonun bileşenleri ile zararlı
bileşikler meydan getirmemeli ve donatının korozyona karşı korunmasını tehlikeye düşürmemelidir.