İNSAN KAYNAKLARI

İŞ BAŞVURUSU

Sürekli gelişim için en önemli unsurun, sahip olduğu entellektüel sermaye olduğunun bilincinde olan Öztüre Holding’i bügünlere taşıyan, her şeyden önce, özveriyle çalışan yüksek nitelikli profesyonel kadrosudur.

Seçme ve yerleştirmedeki temel ilkemiz, hiçbir ayırım yapmadan, işin gerektirdiği yeterliliklere sahip ve Öztüre’nin değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat tanımak ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

Web sitemizin bu bölümünde, Öztüre Holding’e bağlı şirketlerin eleman gereksinimi duyduğu pozisyonlar ve aday olacak kişilerde aranan özellikler belirtilmektedir. Gerek bu görevler için, gerekse bu görevlerden bağımsız olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı İş Başvuru Formu’nu doldurarak veya hazır özgeçmişlerinizi info@ozture.com adresine göndererek yapabilirsiniz.

STAŞ BAŞVURUSU

Sürekli gelişim için en önemli unsurun, sahip olduğu entellektüel sermaye olduğunun bilincinde olan Öztüre Holding’i bügünlere taşıyan, her şeyden önce, özveriyle çalışan yüksek nitelikli profesyonel kadrosudur.

Öztüre Holding’e bağlı şirketlerde, Ticaret Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Yüksekokul ve Üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlanır. Bu öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü olan öğrencilerden başarılı olanlarına staj yapma olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve iyi performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda Öztüre Holding’e bağlı şirketlere kazandırmak, temel amacımızdır.

Staj başvurusu yapan adaylar içinden yapılacak değerlendirmeler neticesinde, uygun bulunan stajyer adayları görüşmeye çağırılır. Staja başlaması uygun görülen adaylar ilgili şirketlerimize yönlendirilir.

Nisan ve Eylül aylarında (yaz ve kış dönemleri için), staj başvuruları kabul edilir. Öğrenciler, Haziran ve Eylül (yaz dönemi için), Eylül ve Haziran (kış dönemi için) ayları arasında belirlenen tarihler içinde stajlarını yaparlar. Staj başvurularınız için hazır özgeçmişlerinizi, info@ozture.com
adresine, konu kısmına “Staj” yazarak ve staj yapmak istediğiniz tarihleri belirterek gönderebilirsiniz.